Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας διευκρινίζει ότι ο κάθε υποψήφιος έχει μόνο μία ευκαιρία για test εισόδου. Για τους πολίτες της Ε.Ε. είναι μόνο η 26ηΑυγούστου. Η 9 Σεπτέμβρη είναι μόνο για τους πολίτες τρίτων χωρών.