Φέτος στο Αγγλόφωνο τμήμα του Ιατρικού Πανεπιστημίου Σόφιας
διαγωνίσθηκαν σε δύο τεστ εισόδου (Βιολογία-Χημεία-Αγγλικά) συνολικά 664
ξένοι φοιτητές,

Συνολο                                  664

Ελληνες-Κύπριοι                 309

Αλλες χώρες                         345

Επιτυχόντες Ιατρικής            334

Επιτυχόντες Οδοντιατρικής    123

Επιτυχόντες Φαρμακευτικής    29

Σύνολο Επιτυχόντων         486

Σύνολο αποτυχόντων         178