Στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας διεξήχθησαν Πρυτανικές εκλογές και ήδη υπάρχει νέος Πρύτανης, ο Τράϊκοφ-Trykov. Υπάρχουν οι ακόλουθες αποφάσεις: Θα πάρει 320 ιατρούς, 120 οδοντιάτρους και 60 φαρμακοποιούς. Το τεστ θα γίνει 13 Σεπτεμβρίου οριστικά με ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ. Ίσως γίνει ένα τεστ αργότερα. Τα μαθήματα Α έτους αγγλόφωνου του τμήματος θα αρχίσουν αρχές Νοεμβρίου.