Το  Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας ανακοίνωσε την οριστική διεξαγωγή του εισαγωγικού τεστ της 11ης Σεπτέμβρη διαδικτυακά.

Πληροφορίες θα σταλούν στα e-mail των παιδιών.

Επίσης υποψήφιους χωρών εκτός Ε.Ε ανακοίνωσε τεστ με τον ίδιο τρόπο για τις 9 Οκτωβρίου.

Η Σχολή μας δέχεται αιτήσεις για το πρώτο τεστ για όλες τις Σχολές (Ιατρική- Οδοντιατρική-Φαρμακευτική)

Sofia Medical University announced that the entrance test of September 11th will be conducted online.

Information will be sent to the student’s e-mails.

For Candidates from non-EU countries will also the test will be conducted in the same way on  October 9th.

Our School accepts applications for the first test for all Schools (Medicine-Dentistry-Pharmacy)