Σήμερα Τρίτη 25 Ιουνίου διεξήχθη στην Φιλιππούπολη το πρώτο εισαγωγικό τεστ για τους υποψήφιους πρωτοετείς στην Ιατρική Σχολή. Οι συμμετέχοντες ήταν 100, εκ των οπίων οι 7 Έλληνες. Οι υπόλοιποι ήταν Ιταλοί, Γερμανοί και άλλων χωρών.