Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Φιλιππούπολης (Plovdiv) ανακοίνωσε τις ημερομηνίες των εισαγωγικών εξετάσεων για το Ακαδημαϊκό έτος 2020 – 2021, για τους υποψήφιους φοιτητές: 

  • 23 Ιουνίου 2020,
  • 14 Ιουλίου 2020,
  • 1 Σεπτεμβρίου 2020