Διενεργήθηκε σήμερα το πρωι στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Φιλιππούπολης  με περίπου 200 υποψηφίους το εισαγωγικό τεστ για Ιατρική – Οδοντιατρική – Φαρμακευτική.
Εκτός από τους Έλληνες υποψηφίους υπήρχαν φοιτητές και από άλλες 3 ηπείρους.

Θα σταλεί e-mail στις 8 Σεπτεμβρίου σε αυτούς που συμμετείχαν στο τεστ με την βαθμολογία τους και στις 13 Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθούν οι επιτυχόντες.

Οι βαθμοί ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ και ΧΗΜΕΙΑΣ του τεστ πολλαπλασιάζοντια επί 2 και προστίθενται και οι βαθμοί ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ και ΧΗΜΕΙΑΣ του απολυτηρίου.