Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Φιλιππούπολης (Plovdiv) ανακοίνωσε τις ημερομηνίες διεξαγωγής του εισαγωγικού τεστ για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Αυτές είναι:

  • 25 Ιουνίου 2019 – 1.00 μ.μ.
  • 11 Ιουλίου 2019 – 1.00 μ.μ.
  • 2 – 3 Σεπτεμβρίου 2019 – 1.00 μ.μ.