Την Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου θα γίνει η εγγραφή 4 φοιτητών μας στο πρώτο έτος σπουδών στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο Pleven. Η έναρξη του Ακαδημαϊκού έτους είναι στις 13 Φεβρουαρίου.