Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας (Ιατρική-Οδοντιατρική-Φαρμακευτική) ανακοίνωσε το μοναδικό τεστ εισόδου για το ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 στην Σόφια.