Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας (Ιατρική-Οδοντιατρική-Φαρμακευτική) ανακοίνωσε το μοναδικό τεστ εισόδου για το ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ στην Σόφια.

Η μεταφορά των μαθητών μας και των γονέων που επιθυμούν να συνοδεύσουν θα γίνει οργανωμένα και με απόλυτη συμμόρφωση στους κανόνες υγιεινής.