Εξαγγέλθηκαν από την Ελληνική κυβέρνηση Ιδιωτικά Πανεπιστήμια σε συνεργασία με ξένα ιδρύματα ώστε να παρακαμφθεί το άρθρο 16 του Συντάγματος.

Παραθέτουμε κάποιες ελεγμένες πληροφορίες τις οποίες διαθέτουμε καθώς και σκέψεις και προτάσεις μας βασισμένες στην πείρα και εξειδίκευση μας στις σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

  1. H πρώτη λειτουργία, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα τεθούν από το νομοσχέδιο που ετοιμάζεται, εκτιμάται ότι θα είναι το Ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 ή 2026-2027.
  2. Τα δίδακτρα για τις δύο ή τρεις Ιατρικές Σχολές που θα ιδρυθούν για Έλληνες φοιτητές θα είναι ανάλογα των Κυπριακών Πανεπιστημίων, δηλαδή 20.000-25.000€ ετησίως.
  3. Για την βιωσιμότητα των νέων υπό ίδρυση Σχολών θα επιτραπούν μεταγραφές ανωτέρων ετών. Άρα ένας φοιτητής που θα εισαχθεί φέτος σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού θα σπουδάσει εκεί ένα ή δύο χρόνια και αν επιθυμεί και τα οικονομικά της οικογένειας το επιτρέπουν θα μπορεί να έρθει στην Ελλάδα στο τρίτο έτος για να συνεχίσει τις σπουδές του.
  4. Η εισαγωγή πρωτοετών στις ιδιωτικές Ιατρικές της Ελλάδας θα γίνεται με βάση το Απολυτήριο και την βαθμολογία σε Βιολογία , Χημεία, Φυσική, όπως γίνεται στα Κυπριακά Πανεπιστήμια. Οι θέσεις θα είναι περιορισμένες και οι έδρες των Σχολών άγνωστες προς το παρόν. Με βεβαιότητα θα λειτουργούν δύο στην Αθήνα.
  5. Παράλληλα με αυτή την διαδικασία είναι πολύ πιθανό να επιτραπούν, κατόπιν αυστηρών εξετάσεων, μεταγραφές στα Ελληνικά Πανεπιστήμια όπως γινόταν μέχρι το 2000, στο τρίτο έτος. Αυτή θα είναι η ιδανική λύση για έναν φοιτητή του εξωτερικού αφού δεν θα πληρώνει υπέρογκα δίδακτρα.

Συμπερασματικά,

Δεν θα είναι δυνατή η απορρόφηση όλων των ενδιαφερομένων στα ιδιωτικά ιδρύματα.

Τα δίδακτρα εκ των πραγμάτων θα είναι πολύ υψηλά για την Ιατρική Σχολή.

Θα μπορεί πιθανόν ένας φοιτητής εξωτερικού ανωτέρου έτους, εφόσον το επιθυμεί, να μεταγραφεί μετά από ένα ή δύο χρόνια σε αυτά τα ιδρύματα.

Είναι υψηλή η πιθανότητα για λόγους ισονομίας να επιτραπούν, κατόπιν εξετάσεων, μεταγραφές από το εξωτερικό στα κρατικά ελληνικά Πανεπιστήμια με δωρεάν φοίτηση.

Σε κάθε περίπτωση θα χρειάζεται άριστο Απολυτήριο και άριστη  βαθμολογία σε κάποια μαθήματα.

Επομένως,

Η εξασφάλιση από φέτος θέσης σε ένα Πανεπιστήμιο του εξωτερικού στις Ιατρικές Σχολές, θα δίνει πολλαπλές δυνατότητες και επιλογές να συνεχιστούν αργότερα οι σπουδές στην Ελλάδα.