Το μάθημα της Ιατρικής-Οδοντιατρικής του πρώτου εξαμήνου του πρώτου έτους είναι σταθμός για την περαιτέρω πορεία των νέων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο της Σόφιας.

Χρειάζεται μεγάλη επιμέλεια και ισχυρή προσπάθεια ώστε να προχωρήσουν χωρίς εμπόδια την πορεία προς το β’ έτος.

Η Ιστολογία είναι ένα μάθημα -σταθμός. Αναγνωρίζεται η δυσκολία και η περιπλοκότητα όμως με προσπάθεια ξεπερνιέται.