Περίπου 5.000 σχολεία σε πάνω από 150 χώρες στον κόσμο προσφέρουν προγράμματα Ι.Β. Οι μαθητές που φοιτούν ξεπερνούν το 1.000.000 και με τη διδασκαλία  ασχολούνται πάνω από 7.000 εκπαιδευτικοί. Τα περισσότερα προγράμματα λειτουργούν σε Η.Π.Α. και Ευρώπη.

Άριστα είναι το 45 που οδηγεί σε ΟΛΑ τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του κόσμου.

Ο μέσος όρος των Ελλήνων που παρακολουθούν μαθήματα International Bacalaureat είναι 29,5. I.B. δέχονται ΟΛΑ τα Πανεπιστήμια με τα οποία συνεργάζεται η TOMI SCHOOL.