Μετά την δημοσίευση των βάσεων η δυνατότητα άμεσης εγγραφής σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής υπάρχει ΜΟΝΟ για τα Βουλγάρικα πανεπιστήμια. όλες οι άλλες χώρες έχουν κλείσει το σύστημα εγγραφών τους.

Οι προθεσμίες κατάθεσης φακέλων είναι :

Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας – για το τεστ 26 Αυγούστου έως 23 Αυγούστου, για το τεστ 9 Σεπτεμβρίου έως 7 Σεπτεμβρίου

  • Πανεπιστήμιο St. Kliment – έως 5 Σεπτεμβρίου
  • Ιατρική Σχολή Φιλιππούπολης – έως 4 Σεπτεμβρίου
  • Κτηνιατρική Σχολή Σόφιας – έως 8 Σεπτεμβρίου
  • Κτηνιατρική Σχολή Στάρα Ζαγόρα – έως 10 Σεπτεμβρίου