Η Σχολή TOMI School σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα θα είναι κλειστή για το Άγιο Πάσχα από Μ. Παρασκευή 3 Μάϊου έως και 7 Μάϊου.

Για οποιοδήποτε θέμα αφορά την Σχολή της Θεσσαλονίκης τα τηλέφωνα επικοινωνίας είναι 2310222888 και 6980284918.

Το αντίστοιχο των Αθηνών είναι 6995105599.

Για τα Πανεπιστήμια της Ιταλίας 6946573031.