Ενημερώνουμε τους υποψήφιους φοιτητές ότι η Σχολή μας ΤΟΜΗ – med academia:

  1. Σταματάει πλέον να δέχεται αιτήσεις για πανεπιστήμια στην Ρουμανία λόγω παρέλευσης των προθεσμιών.
  2. Αιτήσεις για το Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας (MUS) δεχόμαστε για το τεστ της 24 Αυγούστου έως και την Τρίτη 23 Ιουλίου.
  3. Αιτήσεις για το Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας (MUS) δεχόμαστε για το τεστ της 14 Σεπτεμβρίου έως και την Πέμπτη 1 Αυγούστου.
  4. Αιτήσεις για την Ιατρική του St. Kliment δεχόμαστε έως και την Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου.
  5. Αιτήσεις για την Κτηνιατρική Σχολή Σόφιας (VET) δεχόμαστε έως και την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου.
  6. Αιτήσεις για την Ιατρική – Οδοντιατρική – Φαρμακευτική σχολή της Φιλιππούπολης (Plovdiv) δεχόμαστε έως και την Δευτέρα 26 Αυγούστου.

Μετά από αυτές τις ημερομηνίες είναι ΑΔΥΝΑΤΗ η παραλαβή αίτησης από την Σχολή μας.

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε στη διάθεσή κάθε ενδιαφερόμενου.