Η εύρεση κατάλληλης κατοικίας στην Σόφια ή την Φιλιππούπολη είναι μια διαδικασία που ενδιαφέρει εξαιρετικά γονείς και φοιτητές ιδιαίτερα κατά την πρώτη εγκατάσταση.
Η med-academia μέλος της ΤΟΜΙ Group έχει φροντίσει να υπάρχει πλήρες δίκτυο εύρεσης κατοικίας ανάλογα με τις απαιτήσεις και τις ιδιαίτερες ανάγκες του καθενός.
Η εύρεση κατοικίας στην Σόφια για τους φοιτητές μας δεν είναι πρόβλημα.