Οι σπουδές Κτηνιατρικής είναι από τις πλέον περιζήτητες παγκοσμίως. Είναι υψηλού επιστημονικού επιπέδου και προσφέρουν ευκαιρίες για ένα εξαιρετικό επαγγελματικό μέλλον με πολλές εναλλακτικές λύσεις. Στο εξωτερικό οι πλέον περιζήτητες Κτηνιατρικές Σχολές είναι η Κτηνιατρική Σχολή του Κόσιτσε στην Σλοβακία καθώς και η Κτηνιατρική Σχολή της Σόφιας στη Βουλγαρία. Η Σχολή μας TOMI SCHOOL -MED ACADEMIA έχει συνεργασία και φοιτητές που σπουδάζουν επιτυχώς και στις δύο αυτές Πανεπιστημιακές Σχολές. Οι πτυχιούχοι μας αυτών των Σχολών εργάζονται ήδη επιτυχώς με εξαιρετικές επαγγελματικές προδιαγραφές. 

http://www.uvlf.sk/en

https://ltu.bg/en/admission

 

Veterinary studies are among the most sought after in the world. They are of high scientific level and offer opportunities for an excellent professional future with many alternatives. Abroad, the most sought-after Veterinary Schools are the Kosice Veterinary School in Slovakia and the Sofia Veterinary School in Bulgaria. Our School TOMI SCHOOL -MED ACADEMIA has collaborations and students studying successfully at both of these university faculties. Our graduates of these schools are already working successfully with excellent professional standards.