Η Κτηνιατρική Σχολή της Σόφιας, τμήμα του Δασοπονικού Πανεπιστημίου είναι μία πλήρης και σύγχρονη Κτηνιατρική Σχολή εφάμιλλη των καλύτερων. 

Η Σχολή μας TOMH – ACADEMIA έγραψε ικανό αριθμό πρωτοετών φοιτητών. Συνολικά οι εισαχθέντες είναι 40. Διαγωνίσθηκαν σε ΒΙΟΛΟΓΙΑ και ΑΓΓΛΙΚΑ (κατανόηση κειμένου).  

The Veterinary School of Sofia, part of the Forestry University, is a complete and modern Veterinary School of the best.

Our School TOMH – ACADEMIA has registered a good number of first year students. The total number of registered students was 40. They competed in BIOLOGY and ENGLISH (text comprehension).