Εφίσταται η προσοχή σε όσους επιλέγουν να δώσουν εξετάσεις στο συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο (Forestry Unv. Sofia) καθώς ο αριθμός των εισακτέων κυμαίνεται σε  40-50 φοιτητές τη στιγμή που οι υποψήφιοι είναι τριπλάσιοι.

Σημαντική λοιπόν κρίνεται η σοβαρή προετοιμασία για την επιτυχία των υποψηφίων