Οι Πανεπιστημιακές σπουδές Κτηνιατρικής στην γειτονική χώρα είναι εξαιρετικά υψηλού επιπέδου.

Οι Σχολές είναι δύο, μία στην Σόφια και μία στην πόλη Στάρα Ζαγόρα. Είναι και οι δύο κρατικές και τα πτυχία απολύτως και αυτόματα αναγνωρισμένα σε όλο τον κόσμο.

Τα δίδακτρα είναι λογικά γι’ αυτήν την ειδικότητα και οι υποδομές (ζώα, νοσοκομεία, εξοπλισμός) άρτιες.