Οι νέοι φοιτητές που επιθυμούν να σπουδάσουν Κτηνιατρική στην γειτονική Βουλγαρία έχουν δύο επιλογές:

  1. Κτηνιατρική Σχολή Σόφιας,
  2. Κτηνιατρική Σχολή Στάρα Ζαγόρα

Τα εισαγωγικά τεστ θα γίνουν διαδικτυακά και οι ημερομηνίες είναι οι ακόλουθες:

ΣΟΦΙΑ

1ο τεστ: 4 Ιουνίου

2ο τεστ: 16 Σεπτεμβρίου

ΣΤΑΡΑ ΖΑΓΟΡΑ

1ο τεστ: 11 Ιουνίου – Αγγλικά, 12 Ιουνίου – Βιολογία

2ο τεστ: 23 Ιουλίου – Αγγλικά, 24 Ιουλίου – Βιολογία

3ο τεστ: 27 Αυγούστου – Αγγλικά, 28 Αυγούστου – Βιολογία

Οι υποψήφιοι εφόσον το επιθυμούν μπορούν να δώσουν τεστ και στα δύο Πανεπιστήμια και να επιλέξουν κατόπιν.

Τα διαγωνιζόμενα μαθήματα είναι ΒΙΟΛΟΓΙΑ και ΑΓΓΛΙΚΑ. Η Σχολή μας διδάσκει όλη την ύλη και τα θέματα.