Στην Βουλγαρία λειτουργούν δύο Κτηνιατρικές Σχολές με διδασκαλία στην Αγγλική  γλώσσα, μία στην Σόφια στο Πανεπιστήμιο Δασοπονίας και μία στη  Στάρα Ζαγόρα.

Τα δίδακτρα είναι εξαιρετικά χαμηλά για Σπουδές Κτηνιατρικής όμως η εισαγωγή που γίνεται μέχρι και σήμερα με τεστ γνώσης Αγγλικών είναι αρκετά δύσκολη αφού οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Το τεστ γίνεται το Σεπτέμβριο στην Βουλγαρία και είναι μοναδικό. Η Αcademia σε συνεργασία με την ΤΟΜΙ School εγγυάται την άριστη προετοιμασία και την βέβαιη επιτυχία στο τεστ εισόδου.