Η γειτονική χώρα διαθέτει δύο Κτηνιατρικές Σχολές. Μια στη Σόφια (Πανεπιστήμιο Δασοπονίας και Κτηνιατρικής) και μία στη Στάρα Ζαγόρα (Ιατρικό και Κτηνιατρικό Πανεπιστήμιο).

Ένας υποψήφιος μπορεί να κάνει αίτηση και στις δύο Σχολές και να επιλέξει μετά τα αποτελέσματα.

Τα δίδακτρα είναι εξαιρετικά λογικά (4.000€ περίπου)