Η Κτηνιατρική Σχολή της Σόφιας θα κάνει μοναδικό εισαγωγικό τεστ στις 12
Σεπτεμβρίου 2017, ώρα 11π.μ(προσέλευση στις 9 π.μ).

Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι 10 ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων στην
Αγγλική γλώσσα και 30 ερωτήσεις πολλαπλών απαντήσεων στη Βιολογία.

Στις 13 Σεπτεμβρίου, ώρα 1 μ.μ θα εκδοθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων
και οι επιτυχόντες. Η βαθμολογία θα βγει ως μέσος όρος του τεστ , του
βαθμού Βιολογίας στο Απολυτήριο και του γενικού βαθμού του Απολυτηρίου.
Εγγραφές επιτυχόντων απο 13/9 έως 21/9.

Οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Έναρξη μαθημάτων 25/9 /2017