Το εισαγωγικό τεστ της Κτηνιατρικής Σχολής του University of Forestry στη Σόφια θα διεξαχθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 στις 11:00 π.μ.