Ανακοινώθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα του τεστ εισόδου νέων Κτηνιάτρων στο Πανεπιστήμιο Δασοκομίας της Σόφιας.
Από αύριο αρχίζουν οι εγγραφές.