Η Κτηνιατρική Σχολή της Σόφιας όρισε εισαγωγικό τεστ για τους νέους πρωτοετείς φοιτητές 2018-2019 το Σάββατο 8 Σεπτεμβρίου. Το τεστ αυτό είναι μοναδικό και δίδεται στα μαθήματα Βιολογίας (30 ερωτήσεις) και Αγγλικών (10 ερωτήσεις). Αριθμός εισακτέων 50 πρωτοετείς.