Το τεστ εισόδου στην Κτηνιατρική Σχολή του University of Forestry στην Σόφια για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα διεξαχθεί στις 12 Σεπτεμβρίου 2019. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων στο Πανεπιστήμιο είναι η 10η Σεπτεμβρίου 2019. 

ΠΡΟΣΟΧΗ!! Για φέτος οι θέσεις είναι μόνο 30!