Το Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας καθώς και η Κτηνιατρική Σχολή Σόφιας απαιτούν ισοτιμία του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ στο Υπουργείο Εσωτερικών στη Σόφια. Η διαδικασία αυτή είναι απολύτως απαραίτητη για να κατατεθεί φάκελος υποψηφίου φοιτητή.

Επειδή η διαδικασία του Απολυτηρίου διαρκεί απο 10 έως 20 ημέρες είναι φανερό οτι οι προθεσμίες κατάθεσης φακέλου πλέον είναι μικρές.

Άρα οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επισπεύσουν την οριστική τους απόφαση.