Οι υποψήφιοι φοιτητές και ιδιαίτερα αυτοί της Ιατρικής – Οδοντιατρικής είναι φρόνιμο και αναγκαίο να παρακολουθήσουν πριν την εγγραφή τους στο Πανεπιστήμιο ένα πλήρες , ολοκληρωμένο και στοχευμένο πρόγραμμα μαθημάτων προετοιμασίας. Το μάθημα αυτό χειμερινό ή θερινό είναι χρήσιμο τόσο για τα τεστ εισαγωγής όσο και για την παρακολούθηση του πρώτου έτους σπουδών. Η αξία της προετοιμασίας είναι υψηλή διότι :

  1. Τα Πανεπιστημιακά μαθήματα ΔΕΝ έχουν ουδεμία σχέση με τα μαθήματα στο Λύκειο με τα οποία είναι συνηθισμένος ένας νέος φοιτητής. Είναι εντατικά, ουσιαστικά, γίνεται παράδοση πολλής ύλης ανά ώρα, το ύφος είναι διαφορετικό, οι απαιτήσεις πιο υψηλές.
  2.  Είναι πολύ χρήσιμο εκπαιδευτικά να ακούσει για δεύτερη φορά εντός λίγων μηνών στο Πανεπιστήμιο ο νέος φοιτητής το ίδιο γνωστικό αντικείμενο. Το μάθημα είναι οικείο και η αφομοίωση ευκολότερη.
  3. Υπάρχουν μέρη των μαθημάτων ( Ανατομία, Βιοχημεία, Μοριακή Βιολογία, Χρήση Μικροσκοπίου) τα οποία ΟΥΔΕΠΟΤΕ ο νέος φοιτητής έχει διδαχθεί στο Λύκειο.
  4. Με ένα σωστό μάθημα προετοιμασίας πριν τη φοίτηση ο νέος φοιτητής αποκτά ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΗ, αίσθημα ΥΠΕΡΟΧΗΣ,υψηλό ΗΘΙΚΟ. Αυτά τα στοιχεία είναι απολύτως απαραίτητα για ένα σωστό και δυναμικό ξεκίνημα.
  5. Η εξοικείωση του νέου φοιτητή με τα Πανεπιστημιακά βιβλία είναι εξαιρετικά ωφέλιμη και δημιουργική. Ποιο όμως είναι ένα σωστό μάθημα προετοιμασίας? Είναι αυτό που έχει προσεκτικό σχεδιασμό διδακτέας ΥΛΗΣ. Είναι το μάθημα που διδάσκεται από ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΟΥΣ καθηγητές. Είναι ,τέλος, το μάθημα που βασίζεται στην εμπειρία πολλών ετών πάνω στις μαθησιακές και ψυχολογικές ανάγκες ενός νέου λίγο πριν περάσει το κατώφλι του Πανεπιστημίου. Αυτό ακριβώς κάνουμε εμείς στην ΤΟΜΗ. Έχουμε πλήρες πρόγραμμα χειμερινού foundation καθώς και πλήρες πρόγραμμα ταχύρρυθμου θερινού foundation. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν μαθήματα προετοιμασίας για νέους φοιτητές του 2017-2018 σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. ΠΟΥΘΕΝΑ ΑΛΛΟΥ στην Ελλάδα δε γίνεται κάτι παρόμοιο.