Το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων προετοιμασίας (foundation) για την Αθήνα και για τον μήνα Ιούλιο είναι το κατωτέρω:

4-Ιουλ 5-Ιουλ 6-Ιουλ 7-Ιουλ
16:00 – 17:00 XHM LAT
17:00 – 18:00 XHM LAT
18:00 – 19:00 BIO XHM ANAT BIO
19:00 – 20:00 BIO ANAT BIO
20:00 – 21:00 BIO BIO
11Ιουλ 12Ιουλ 13Ιουλ 14Ιουλ
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00 LAT XHM BIO XHM
19:00 – 20:00 LAT XHM BIO XHM
20:00 – 21:00 XHM BIO XHM
18Ιουλ 19Ιουλ 20Ιουλ 21Ιουλ
16:00 – 17:00 LAT
17:00 – 18:00 LAT
18:00 – 19:00 XHM BIO ANAT BIO
19:00 – 20:00 XHM BIO ANAT BIO
20:00 – 21:00 XHM BIO

Θα ακολουθήσει το πρόγραμμα μαθημάτων στην Θεσσαλονίκη και τα προγράμματα Αυγούστου και Skype.

 

The programe of preparation courses (foundation) in Athens for July is the following:

4-July 5-July 6-July 7-July
16:00 – 17:00 CHEM LAT
17:00 – 18:00 CHEM LAT
18:00 – 19:00 BIO CHEM ANAT BIO
19:00 – 20:00 BIO ANAT BIO
20:00 – 21:00 BIO BIO
11July 12July 13July 14July
17:00 – 18:00
18:00 – 19:00 LAT CHEM BIO CHEM
19:00 – 20:00 LAT CHEM BIO CHEM
20:00 – 21:00 CHEM BIO CHEM
18July 19July 20July 21July
16:00 – 17:00 LAT
17:00 – 18:00 LAT
18:00 – 19:00 CHEM ΒΙΟ ANAT BIO
19:00 – 20:00 CHEM ΒΙΟ ANAT BIO
20:00 – 21:00 CHEM BIO

The program for Thessaloniki will follow and August programs and Skype.