Το πρόγραμμα μαθημάτων των Χριστουγέννων για τους πρωτοετείς φοιτητές Ιατρικής – Οδοντιατρικής, έχει ως ακολούθως:

ΑΘΗΝΑ

27, 28, 29, 30 Δεκεμβρίου 10 – 1 Κυτταρολογία

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

27, 28, 29, 30, 31 Δεκεμβρίου 10 – 1 Κυτταρολογία

Οι μαθητές της TOMI SCHOOL θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα ΔΩΡΕΑΝ. Τυχόν ξένοι φοιτητές μπορούν να παρακολουθήσουν αυτά τα προγράμματα με δίδακτρα 250€.