Η Σχολή μας λόγω της απόφασης του Υπουργείου θα πραγματοποιήσει τα μαθήματα μέσω skype. Έχουν ειδοποιηθεί όλοι οι μαθητές μας. Αναφορικά με την παροχή πληροφοριών στους ενδιαφερόμενους τα γραφεία μας θα παραμείνουν ανοιχτά.