Η μόνη Σχολή στην Ελλάδα που οργανώνει χειμερινά και θερινά μαθήματα προετοιμασίας νέων φοιτητών για Βουλγαρικα Πανεπιστήμια είναι ηMedacademia.

Στα διδακτήριά μας σε Αθήνα ( Πανεπιστημίου 39) και Θεσσαλονίκη (Μητροπόλεως 17) λειτουργούν τμήματα προετοιμασίας στα μαθήματα ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΧΗΜΕΙΑΣ – ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ και ΛΑΤΙΝΙΚΩΝ.

Καμία άλλη παρεμφερή Σχολή δεν έχει τέτοια σοβαρή δραστηριότητα.