Σύμφωνα με εξακριβωμένες πλροφορίες εντός των ημερών θα ανακοινωθεί στην Φαρμακευτική Σχολή στη Σόφια η μείωση διδάκτρων από 8.000€ σε 6.000€.