Πολλοί πράκτορες , ατζέντηδες, μεσολαβητές υπόσχονται απίθανα πράγματα σχετικά με τα έτη σπουδών στους φοιτητές που μεταγράφονται στα Βουλγάρικα Πανεπιστήμια από άλλο Αγγλόφωνο Πανεπιστήμιο.

Αυτή η αυθαίρετη , κακόπιστη υποσχεσιολογία εμπεριέχει τον κίνδυνο σοβαρής νομικής εμπλοκής των ενδιαφερομένων στο προσεχές μέλλον.

Η Βουλγαρία είναι φιλόξενη χώρα και έχει καλά Πανεπιστήμια. Ήδη πάρθηκαν σοβαρά μέτρα αντιμετώπισης όλων των παράνομων παρατυπιών στη διαδικασία των μεταγραφών.

Οι έλεγχοι είναι εντατικοί, συνεχείς και γίνονται από την Κυβέρνηση της χώρας όσο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η διαδικασία της μεταγραφής είναι η ακόλουθη:

  1. Δίδεται ΝΟΜΙΜΗ αναλυτική βαθμολογία – transcript – στην Κοσμητεία Της Σχολής.
  2. Το προωθεί στους αρμόδιους οι οποίοι αποφασίζουν σύμφωνα με το ΝΟΜΟ και τους ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ το ακριβές έτος που εντάσσεται ο φοιτητής.
  3. Η απόφαση ανακοινώνεται στον ενδιαφερόμενο καθώς και οι διαφορές μαθημάτων.

Αυτοί που υπόσχονται απίθανα πράγματα όσον αφορά το έτος έχουν δύο πρακτικές. Η μία είναι να εξαπατήσουν τον ενδιαφερόμενο ώστε να εγγραφεί πληρώνοντας  σ’ αυτούς και κατόπιν όταν θα είναι αργά να τον εντάξουν σε κατώτερο έτος. Η άλλη και πιο επικίνδυνη είναι ΝΑ ΠΕΙΡΑΞΟΥΝ τα νόμιμα έγγραφα και κυρίως το transcript.

Επειδή ΟΛΑ τα έγγραφα με διπλωματική διαδρομή επαληθεύονται, είναι βέβαιη σε σύντομο χρονικό διάστημα η ΔΙΑΓΡΑΦΗ του φοιτητή και οι σοβαρές ποινικές συνέπειες.

Η med-academia μέλος της ΤΟΜΙ SCHOOL ενεργεί ΜΟΝΟ τα νόμιμα.

Many agents, mediators promise amazing things about the years of study to students who are transfered in Bulgarian Universities from other English-speaking University.

This arbitrary, malicious yposchesiologia involves the risk of serious legal involvement of stakeholders in the near future.

Bulgaria is a hospitable country and has good universities. Already taken serious measures to tackle all illegal irregularities in the Transfer process.

The controls are intensive, continuous and made by the Government of the country and the European Union.

The process of transcription is:

  1. Given LEGAL transcript to the Dean of the Faculty.
  2. This promotes the responsible who decide according to LAW and REGULATIONS of the exact year that the student falls.
  3. The decision and the difference in courses shall be communicated to the person concerned and .
    Those who promise amazing things for year have two practices. One is to deceive the person to be registered by paying them and then when it is too late to incorporate it in junior year. The other and more dangerous is to”change” the legitimate documents and especially the transcript.

Because ALL documents are verified through diplomatic route , it is certain that student will be  DELETED and will face serious criminal consequences.

Med-academia member of  TOMI SCHOOL acts ONLY legitimate.