Η Ιατρική Σχολή της Σόφιας μας ενημέρωσε ότι τον Ιανουάριο είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ σύμφωνα με τους Κανονισμούς να γίνει οποιαδήποτε μεταγραφή σε Ιατρική – Οδοντιατρική – Φαρμακευτική Σχολή του Πανεπιστημίου της Σόφιας.