Υπενθυμίζεται στους ενδιαφερόμενους για μεταγραφή στην Οδοντιατρική Σχολή της Σόφιας ότι κατόπιν απόφασης των Πανεπιστημιακών αρχών οι μετεγραφόμενοι πηγαίνουν στο Α’ έτος άσχετα από το έτος στο Πανεπιστήμιο προέλευσης.

Αυτό συμβαίνει λόγω των μεγάλων διαφορών που υπάρχουν ανάμεσα στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών των διαφόρων Πανεπιστημίων.

Αυτό πρέπει να το προσέξουν πολύ όσοι σκοπεύουν σε μεταγραφή και είναι αποδέκτες πληθώρας υποσχέσεων.