Εφίσταται η προσοχή στους ενδιαφερόμενους για μεταγραφή στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Βουλγαρίας η ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΝΑΓΚΗ ορθής επιλογής συνεργάτη – αντιπροσώπου. Οι κίνδυνοι της διαδικασίας και των σπουδών έχουν λίαν αυξημένες πιθανότητες αν οι διαμεσολαβητές δεν είναι έντιμοι, σοβαροί και σωστοί επαγγελματίες.