Ο ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΣΟΦΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΜΕΤΑΓΡΑΦΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: 

“Τα άτομα που θέλουν να μετεγγραφούν στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας, πρέπει να υποβάλουν, εκτός από τα απαραίτητα έγγραφα, μια Ακαδημαϊκή αναλυτική βαθμολογία που εκδίδεται από το αντίστοιχο πανεπιστήμιο όπου περιέχει τα μαθήματα, τα αποτελέσματα των εξετάσεων και τα αποκτηθέντα credits. Η αναλυτική θα πρέπει να έχει Apostil δηλαδή σφραγίδα Χάγης  ή θα πρέπει να έχει σφραγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών από τη χώρα που η Βουλγαρία έχει αμοιβαία σύμβαση. Η αναλυτική θα πρέπει να μεταφράζεται στην βουλγαρική γλώσσα. Η μετάφραση στη βουλγαρική γλώσσα και την πιστοποίηση της θα πρέπει να διενεργούνται από την Βουλγαρική Πρεσβεία / Προξενείο στη χώρα όπου εκδόθηκε η αναλυτική ή από το Προξενείο του Υπουργείου των Εξωτερικών στην Βουλγαρία. Όταν η αναλυτική βαθμολογία έχει εκδοθεί από χώρα χωρίς Σύμβαση Χάγης και η Βουλγαρία δεν έχει αμοιβαία σύμβαση συνεργασίας για «νομκή βοήθεια» με τη χώρα αυτή η κοινή πρακτική για τη νομιμοποίηση και την επικύρωση της μετάφρασης στη βουλγαρική γλώσσα είναι εφαρμόσιμη”.

Εφιστάται η προσοχή των ενδιαφερόμενων προς μεταγραφή φοιτητών:
1. Να αδιαφορούν στις υποσχέσεις “διαφόρων” σχετικά με ανώτερα έτη σπουδών τα οποία πιθανόν να τους υπόσχονται.
2. Να εμπιστεύονται τα δικαιολογητικά τους ΜΟΝΟ σε χέρια της απόλυτης εμπιστοσύνης τους.