Υπενθυμίζεται στους ενδιαφερόμενους φοιτητές που επιθυμούν να κάνουν μεταγραφή από άλλη χώρα σε Πανεπιστημιακή Σχολή της Βουλγαρίας ότι οι μεταγραφές γίνονται νομότυπα και την περίοδο του Δεκεμβρίου.