Ολοκληρώθηκαν όλες οι μεταγραφές φοιτητών μας από Πανεπιστήμιο σε Πανεπιστήμιο και κυρίως εντός Νόμων και Κανονισμών που ισχύουν αποφεύγοντας κάθε παρατυπία.

ΟΛΟΙ οι φοιτητές μας που ζήτησαν μεταγραφή βρέθηκαν να κερδίζουν έτος στο νέα Πανεπιστήμια.

Καλή ακαδημαϊκή χρονιά και του χρόνου με υγεία.