ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΟΣΜΗΤΟΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧ.

                                           28 Οκτωβρίου 2022

Οι μαθητές 1 έτους -> 2 έτος – επιτρέπεται να εγγραφούν για το 2ο έτος με όχι περισσότερες από 2 αποτυχημένες εξετάσεις από το 1ο έτος

Οι μαθητές 2 έτους -> 3 έτος επιτρέπεται να εγγραφούν για το 3ο έτος με όχι περισσότερες από 3 αποτυχημένες εξετάσεις, ανεξάρτητα από το αν οι εξετάσεις είναι από το 1ο ή το 2ο έτος

Οι μαθητές 3 έτους -> 4 έτος επιτρέπεται να εγγραφούν για το 4ο έτος με όχι περισσότερες από 3 αποτυχημένες εξετάσεις από το 3ο έτος + μόνο μία αποτυχημένη εξέταση από το 1ο έτος ή μόνο μία αποτυχημένη εξέταση από το 2ο έτος

Αυτοί οι φοιτητές υποχρεούνται να δώσουν στις εξετάσεις που απέτυχαν από το 1ο ή το 2ο έτος κατά τη διάρκεια της χειμερινής επαναληπτικής εξέτασης του ακαδημαϊκού έτους 2022/2023.

Όσοι φοιτητές δεν επιτύχουν στις εξετάσεις που απέτυχαν από το 1ο ή το 2ο έτος, υποχρεούνται να επαναλάβουν το 3ο έτος ή να διακόψουν τις σπουδές τους από το θερινό εξάμηνο 2022/2023 σύμφωνα με τους Κανόνες προετοιμασίας και διεξαγωγής του ακαδημαϊκού έτους 2022/2023.

Οι μαθητές 4 έτους-> 5 έτος επιτρέπεται να εγγραφούν για το 5ο έτος με όχι περισσότερες από 3 αποτυχημένες εξετάσεις από το 3ο ή το 4ο έτος

Οι μαθητές 5 έτους -> 6 έτος επιτρέπεται να εγγραφούν για το 6ο έτος με όχι περισσότερες από 3 αποτυχημένες εξετάσεις από το 3ο, το 4ο έτος ή το 5ο έτος

Οι φοιτητές που επιτρέπεται να εγγραφούν για το αντίστοιχο έτος στο ακαδημαϊκό έτος 2022/2023, σε σχέση με την απόφαση αυτή, υποχρεούνται να καταβάλουν τα δίδακτρα εξαμήνου το αργότερο έως τις 11 Νοεμβρίου 2022 (το εξάμηνο θα πρέπει να καταβληθεί στον τραπεζικό λογαριασμό της Ιατρικής Σχολής το αργότερο έως τις 11 Νοεμβρίου 2022).