Οι βάσεις των Σχολών στην Ελλάδα θα ανακοινωθούν στις 23 Αυγούστου. Ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι πως υπάρχει κάποιος χρόνος εγγραφής σε Πανεπιστήμιο της γειτονικής Βουλγαρίας και μετά τις 23 Αυγούστου για ΟΛΑ τα Πανεπιστήμια και για ΟΛΕΣ τις Σχολές. Περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα 210 3233560 και 2310 222888.

Όλα τα άλλα Πανεπιστήμια στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες έχουν προ πολλού κάνει παύση εγγραφών.