Στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο της Σόφιας (Technical University of Sofia) προσφέρεται η ειδικότητα του Μηχανολόγου Μηχανικού.

Λειτουργεί αγγλόφωνο τμήμα και όλα τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην αγγλική γλώσσα.

Οι προϋποθέσεις εισαγωγής είναι το Απολυτήριο Λυκείου και ένα τεστ εισόδου στην αγγλική γλώσσα.

Τα δίδακτρα είναι 3.000€ / έτος τα οποία καταβάλλονται σε δύο δόσεις.

Η σχολή μας προσφέρει σίγουρη εγγραφή στο 1ο έτος σπουδών.