Οι πρώτες αιτήσεις της Σχολής μας, TOMI SCHOOL-MED ACADEMIA, κατατέθηκαν στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας στη γραμματεία της Ιατρικής Σχολής. Καλή αρχή!