Στην παρούσα ιστοσελίδα μπορείτε να ενημερωθείτε για πιθανές σπουδές στα Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας. Η σελίδα med-academia.gr αποτελεί πηγή ενημέρωσης και των ήδη υπαρχόντων φοιτητών και γονιών οι οποίοι μας εμπιστεύθηκαν στην κρίσιμη διαδικασία επιλογής για σπουδές σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού.