Την Δευτέρα 8 Ιουλίου αρχίζουν στα διδακτήρια μας δύο νέα τμήματα προετοιμασίας Ιατρών – Οδοντιάτρων – Φαρμακοποιών για τα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Την Δευτέρα 15 Ιουλίου αρχίζει και νέο τμήμα προετοιμασίας.

Τονίζουμε ότι λόγω κακής προετοιμασίας και κακής πληροφόρησης που είχαν κάποιοι ενδιαφερόμενοι πέρσι, για παράδειγμα στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο Σόφιας (MUS) έμειναν εκτός Πανεπιστημίου 100(!) ελληνόπουλα.